O mnie

Jacek Ostapiński inżynier budownictwa i menedżer
z ponad 14 letnim stażem zawodowym

Posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług kierowania i zarządzania projektami budowlanymi, budowania struktur w Spółce „od zera”, kierowania i zarządzania strukturami w Spółce, kosztorysowania i szacowania kosztów Projektów Inwestycyjnych. Doświadczenia w koordynowaniu, kierowaniu i zarządzaniu Inwestycjami zdobywał pracując i realizaując przedsięwzięcia z zakresu budownictwa kubaturowego jak i budownictwa infrastrukturalnego.

Swoje szlify na pozycji Przedstawiciela Wykonawcy, Dyrektora Projektu, Kierownika Projektu i Kierownika Budowy zdobywał na dużych projektach związanych z budownictwem innowacyjnych budynków biurowo – naukowych, handlowych, hotelowych, mieszkaniowych i obiektach związanych infrastrukturą mostowo - drogową. Posiada doświadczenie przy budowie obiektów handlowych, hotelowych, biurowych, naukowych, mieszkaniowych czy mostowych, gdzie pełnił funkcje techniczne bezpośrednio na budowie przechodząc „krok po kroku” każdy stopień rozwoju inżynierskiego począwszy od stanowiska Inżyniera Budowy, Kierownika Robót, Koordynatora Robót, Kierownika Budowy, aż do stanowiska Dyrektora Projektu, Kierownika Projektu i Przedstawiciela Wykonawcy - łączna wartość wszystkich inwestycji to ponad 2 mld 192 mln złotych, w tym na certyfikacji BREEAM EXCELLENT, czy też na zasadach FIDIC.

Posiada doświadczenie przy realizacji projektów „build&design” dla inwestorów zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Przez 8 lat pełni/ł funkcję Dyrektora ds. Operacyjnych, Przestawiciela Wykonawcy, Dyrektora Projektu, Kierownika Projektu. Ponad 6 lat odpowiedzialny był także za działania sprzedażowe, pozyskiwanie nowych kontaktów w charakterze Kierownika Działu Ofertowego.

Studia

W roku 2010 ukończył studia w czołowej Uczelni Technicznej w Polsce na Wydziale Budownictwa Lądowego i Środowiska Politechniki Gdańskiej, gdzie otrzymał tytuł Magistra Inżyniera. W roku 2017 ukończył studia podyplomowe na najlepszej Ekonomicznej Uczelni Publicznej w Polsce, w Szkole Głównej Handlowej (SGH), na kierunku Zarządzania Projektami – Project Management. W roku 2022 ukończył studia menedżerskie i administracyjne na najlepszej niepublicznej Uczelni w Polsce i w Środkowej Europie, w Akademii im. Leona Koźmińskiego, na kierunku Master of Business Administration MBA dla Inżynierów. W roku 2023 uzyskał wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz należy do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie budownictwa konstrukcyjno – budowlanego oraz mostowego.

Uprawnienia i doświadczenie

Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nieprzerwanie od ponad 12 lat i posiada uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrykcyjno - budowlanej, mostowej, drogowej i uprawnienia budowlane wykonawcze w ograniczonym zakresie w specjalności sanitarnej.
Pracę zawodową rozpoczął w czołowej i profesjonalnej firmie budowlanej w Polsce WARBUD S.A. nalężacej do międzynardowej francuskiej Grupy Vinci, skąd przeszedł do Korporacji Budowlanej DORACO, po czym rozpoczął i kontynuuje rozwój zawodowy w największej polskiej firmie budowlanej w kraju Grupie Kapitałowej POLIMEX MOSTOSTAL.

Własna działalność

Obecnie od czerwca 2021 roku w ramach własnej działalności gospodarczej dzieli się swoim doświadczeniem. Wspiera firmy w zakresie doradztwa technicznego i kontraktowego. Prowadzi szkolenia, w szczególności popularyzując wśród inżynierów wartości wynikające zarówno z rozwoju umiejętności technicznych, jak i umiejętności miękkich. Pomaga Inwestorom przygotowywać i prowadzić projekty inwestycyjne, w szczególności wspierając proces wyboru wykonawców robót w formule Generalnego Wykonawstwa lub w formule „Pakietowania” zakresów prac. Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie budownictwa konstrukcyjno – budowlanego oraz mostowego. Jest autorem Opinii i Opracowań Technicznych dla klientów detalicznych i instytucjonalnych.